Ażu­rowy panel deko­ra­cyjny z syl­wetką spor­towca lub Twoją WŁASNĄ!

 

Ciężko pra­co­wa­łeś/-aś nad sobą ostat­nimi czasy?
Z dumą spo­glą­dasz na Sie­bie w lustrze i chciał­by­ś/ch­cia­ła­byś uwiecz­nić to w spo­sób nie­tu­zin­kowy?

 

Oto 3 kroki do otrzy­ma­nia deko­ra­cji ścien­nej ze Swoją syl­wetką!

 

1. Kupu­jesz pro­dukt „spor­to­wiec”

2. Wysy­łasz nam maila ze zdję­ciem swo­jej syl­wetki

3. Cze­kasz na przy­jazd kuriera

 

 

Co zro­bić by trans­ak­cja prze­bie­gła szybko i przy­jem­nie?

 

1. Ustaw się do apa­ratu w pozy­cji takiej jak na zdje­̨ciu powy­żej.

2. Aby w pełni wyeks­po­no­wać Two­ją syl­wet­kę nałóż obci­słą gór­ną cze­̨ść gar­de­roby. W przy­padku panów zale­camy brak odzie­ży gór­nej.

3. W tytule maila napisz Imię oraz Nazwi­sko, które poda­łe­ś/-aś w zamó­wie­niu.

     kon­tak­t@ho­me­pas­sion. pl

 

PROMOCJA przy kup­nie 2szt -30% na drugą sztukę!!!

 

Aby sko­rzy­stać z pro­mo­cji nale­ży:

1. Zło­żyć zamó­wie­nie na 2 szt. obrazu „spor­to­wiec”

2. Wysłać dwa zdje­̨cia na maila: kon­tak­t@ho­me­pas­sion. pl

Sportowiec lub Twoja sylwetka

99,00 złCena
Kolor
  • Materiał: MDF

    Grubość: 6mm

    Wymiary: 57x40cm lub 80x56cm lub 111x78cm

    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.