Zodia­kalna deko­ra­cja ścienna przed­sta­wia­jąca znak Ryb. Szcze­gól­nie bli­ska oso­bom z pod tego znaku. Z racji jej uni­wer­sal­no­ści w postaci desi­gnu oraz mate­riału świet­nie spraw­dzi się jako pre­zent.

Dosko­nale uzu­peł­nia wnę­trze w każ­dym stylu.

Ryby

99,00 złCena
Kolor
  • Materiał: MDF

    Grubość: 6mm

    Wymiary: 58x37cm lub 81x51cm lub 114x72cm

    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.