Deko­ra­cja ścienna „Moto­cykl” zabie­rze Cię w świat gór­skich zakrę­tów i dłu­gich pro­stych. Jej widok przy­wo­łuje wspo­mnie­nia z lata i pod­kręca marze­nia na przy­szłość. Zna­ko­mi­cie spraw­dzi się w pomiesz­cze­niach miesz­kal­nych ale rów­nież w miej­scach takich jak Salony moto­cy­klowe, Bary tema­tyczne, kluby itp.

 

Ide­alny pomysł na pre­zent dla Moto­ho­li­ków!

-posiada uni­wer­salne kolory

-pasuje do więk­szo­ści wnętrz
-dostępna w róż­nych roz­mia­rach

Motocykl sportowy

99,00 złCena
Kolor
  • Materiał: MDF

    Grubość: 6mm

    Wymiary: 57x31cm lub 79X45cm lub 112x64cm

    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.