Drew­niana mapa WORD LINE to wyjąt­kowy pro­dukt doda­jący stylu i kli­matu.

Ide­al­nie spraw­dzi się zarówno w pomiesz­cze­niach miesz­kal­nych, jak rów­nież w bar­dziej ofi­cjal­nych miej­scach, takich jak biura, restau­ra­cje, kawiar­nie. Wszę­dzie gdzie się pojawi z pew­no­ścią przy­kuje uwagę. Z tą mapą każda prze­strzeń zyska swój wła­sny, wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny design.

 

Wię­cej infor­ma­cji nt. MATERIAŁÓW oraz ROZMIARÓW znaj­dziesz poni­żej.

Mapa WORLD LINE

199,00 złCena
  • Materiał: MDF

    Grubość: 6mm

    Wymiary: 120x80cm


    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.