Deko­ra­cja ścienna przed­sta­wia­jąca Liść jed­nej z naj­czę­ściej widy­wa­nych roślin w naszych domach, czyli Mon­stery.

Naj­więk­szą jej zaletą jest uni­wer­sal­ność w sty­lach. Spraw­dza się dosko­nale w wnę­trzach indu­strial­nych i tych bar­dziej kli­ma­tycz­nych. Swoim wyko­na­niem przy­ciąga uwagę a jej widok przy­wo­łuje na myśl cie­pło i kli­mat rodzin­nego domu.

Liść monstery

99,00 złCena
Kolor
  • Materiał: MDF

    Grubość: 6mm

    Wymiary: 65x45cm lub 78x55cm lub 111x78cm

    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.