Sty­lowy kak­tus wyko­nany w tech­no­logi CNC z natu­ral­nego mate­riału jakim jest naj­wyż­szej klasy mdf. Świet­nie wpa­suje się w nowo­cze­sny kli­mat wystroju wnętrz. Dzięki jego pro­sto­cie i jed­no­cze­snej efek­tyw­no­ści nada się do pomiesz­czeń miesz­kal­nych oraz tych bar­dziej ofi­cjal­nych jak biura, bary, kawiar­nie itp. Cie­szy się wyso­kim powo­dze­niem na ścia­nach poko­jów dzie­cię­cych.

Kaktus

99,00 złCena
Kolor
  • Materiał: MDF

    Grubość: 6mm

    Wymiary: 57x38cm lub 79x54cm lub 111x75cm

    Technologia: Frezowanie CNC

  • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.