Poznaj choinkę na miarę 21 wieku!

 Jest niecodzienna, posiada nowoczesny design oraz możliwość spersonalizowania. 

Sprawdzi się nie tylko jako dekoracja ale i zastąpi standardową choinkę. 

 • nie zostawia brudu
 • nie zajmuje wiele miejsca
 • dzięki załączonym do zestawu pinezkom, masz możliwość zawiesić na niej swoje ulubione świąteczne dekoracje.
 • koniec problemów z zawieszaniem plączących się lampek choinkowych 

 

CZY WSZYSTKO JEST W ZESTAWIE? CO MUSZĘ DOKUPIĆ?

Zama­wia­jąc jedną sztukę „Choinka LED”, otrzy­mu­jesz w pełni wypo­sa­żony pro­dukt gotowy do mon­tażu, w któ­rego skład wcho­dzi:

-Deko­ra­cja ścienna

-Zasi­lacz z włącz­ni­kiem 230V 2,8m

-Zestaw mon­ta­żowy

–2 let­nią gwa­ran­cję na wszyst­kie pod­ze­społy

 

Dodatkowo możesz zakupić Białą Listwę Maskującą na kabel zasilający. 

 

JAK DZIAŁA TO URZĄDZENIE?

Wystar­czy pod­piąć zasilacz do gniazdka i za pomocą włącz­nika uru­cho­mić oświe­tle­nie deko­ra­cji.

 

JAK DBAĆ O PRODUKT?

„+” Zale­camy od czasu do czasu prze­trzeć deko­ra­cję suchą ścierką. Przy cięż­szych zabru­dze­niach nawilż ście­reczkę czy­stą wodą.

„-” Odra­dzamy sto­so­wa­nie wszel­kiego rodzaju che­mii oraz pozo­sta­wia­nie deko­ra­cji w pomiesz­cze­niach o podwyż­szo­nej wil­got­no­ści.

 

WYSYŁKA?

- Nasze pro­dukty paku­jemy sta­ran­nie. 

- Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich

- Każda paczka posiada numer iden­ty­fi­ka­cyjny, który otrzy­masz wraz z mailem potwier­dza­ją­cym nada­nie prze­syłki. Dzięki niemu będziesz w sta­nie kon­tro­lo­wać stan oraz miej­sce pobytu paczki.

 

CO, JEŚLI PRODUKT NIE SPODOBA MI SIĘ LUB JEST WADLIWY?

-Masz prawo do zwrotu zaku­pio­nego towaru w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30dni od daty zakupu bez poda­wa­nia przy­czyny. Wszel­kie koszta zwią­zane z trans­por­tem pokrywa Nadawca.

Firma Home­Pas­sio­n zwraca ponie­sione koszta za trans­port jedy­nie w przy­padku pozy­tyw­nego roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji.

-Nie­stety, nie ma moż­li­wo­ści doko­na­nia wymiany pro­duktu na inny po uprzed­nim zaku­pie. Jedy­nym spo­so­bem jest doko­na­nie zwrotu towaru oraz ponowny zakup nowego pro­duktu z naszej oferty.

-Towary na zamó­wie­nie nie pod­le­gają prawu do zwrotu.

-Wszel­kie zgło­sze­nia kie­ruj na adres mailowy kon­tak­t@ho­me­pas­sion.pl

 

Choinka podświetlana LED

249,00 złCena
Listwa maskująca kabel zasilający 120cm
 • Materiał: MDF

  Grubość całkowita: 10mm

  Wymiary: 112x72cm

  Technologia: Frezowanie CNC

 • Jeśli z jakiegoś względu będziesz chciał zwrócić nasz produkt to bez obaw.. masz na to 30dni. Wystarczy napisać maila bez zbędnych formularzy a my zwrócimy Ci pieniądze i pokryjemy koszty odbioru.

 • Instagram
 • Facebook Social Ikona

©2020 by Homepassion. All rights reserved.